I fratelli Roca, tra i destinatari del premio Creu de Sant Jordi